Certyfikaty

Dokumenty potwierdzające uczestnictwo i otrzymania dyplomu studiów

Każdy z uczestników studiów Master di II livello po formalnym zakwalifikowaniu na odpowiedni kierunek studiów i wpisaniu na listę studentów otrzymuje lub może ubiegać się o następujące dokumenty:

(część dokumentów wymaga wniesienia opłaty administracyjnej – włoski znaczek skarbowy).

1. Zaświadczenie o uczestnictwie w studiach Master di II livello

Każdy z uczestników studiów może otrzymać zaświadczenie z uczelni. Zaświadczenie jest wystawiane na indywidualną prośbę studenta, a wystawienie jest płatne – opłata administracyjna zgodna z taryfikatorem włoskim – znaczek skarbowy.

2. Legitymacja studencka

Każdy z uczestników po dostarczeniu odpowiednich dokumentów (m.in. zdjęcia) otrzymuje legitymację studencką. Legitymacja jest podstawą do wielu zniżek na terytorium uczelni.

3. Zaświadczenie o zakończeniu studiów (odpis dyplomu)

Po zakończeniu Master di II livello i zdaniu końcowego egzaminu, student otrzymuje oficjalny dokument (odpis dyplomu) zaświadczający o pozytywnym zakończeniu studiów i uzyskaniu odpowiedniego tytułu Master di II livello z jednoznacznym administracyjnym numerem identyfikacyjnym dyplomu. Czas wydania dokumentu – do kilku miesięcy.

Wydanie tego dokumentu jest również obarczone opłatą administracyjną – znaczek skarbowy, a stanowi on urzędowe potwierdzenie uzyskania tytułu i ukończenia studiów. Jest to dokument którego oryginalność można poświadczyć np. w ambasadzie włoskiej.

4. Dyplom ukończenia studiów

Studenci, którzy zdali pozytywnie egzamin i uzyskali tytuł Master di II livello po złożeniu indywidualnego podania i uiszczeniu opłaty administracyjnej, otrzymują ozdobny dyplom. Czas wydania zgodny z administracyjnym procesem ok. 18 miesięcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.