Polityka Prywatności i Przetwarzania Danych Osobowych

Kliknij w wybrany dokument, aby go otworzyć.


Do otworzenia pliku potrzebny jest zainstalowany program Adobe Reader 9 lub nowszy. Program można pobrać ze strony producenta: http://get.adobe.com/reader/. W razie problemów z instalacją programu lub otworzeniem pliku proszę skorzystać z pomocy Adobe: https://helpx.adobe.com/pl/acrobat/kb/cant-open-pdf.html.


Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Dental Communication Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gen. Zygmunta Waltera Jankego 176, lok. 1B, wpisany pod numerem KRS: 0000466758 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP: 635-183-21-37.