Plan Studiów

Program studiów ułożony jest przez doświadczony zespół praktyków, a specjalnie dla polskiej grupy zajęcia są prowadzone w języku angielskim oraz mają dodatkowe moduły zajęć teoretycznych i praktycznych pozwalających na uzupełnienie wiedzy koniecznej do ukończenia studiów. Studia są również dostępne dla lekarzy, którzy nie zdawali LEP-u. Zajęcia kliniczne organizowane są indywidualnie do potrzeb, możliwości i zainteresowań każdego z uczestników. Zajęcia teoretyczno-praktyczne są prowadzone w małych grupach we Włoszech na terenie uniwersytetu w Sienie oraz opcjonalnie w Polsce – część zajęć teoretycznych. Dodatkowo jest możliwość rozszerzania programu studiów o uczestnictwo – oglądanie zabiegów „live”.

 

duration description
1 The first series of meetings
4-5 days
Theory: physiology, postnatal facial growth and tooth eruption pattern and timing, biomechanics, malocclusions classification, analysis of orthodontic patient records
Practice: instruments check, an overview of the types of pliers and variety of wires used in making orthodontic appliances by the basic methods for bending curves and loops, study dental casts, diagnostic tools: cephalometrics and model analysis
Homework: Two clinical case study.

Lectures:
Self-learning:
CFU
2 The second series of meetings
4-5 days
Theory: Homework presentation and discussion; The use of the occlusogram in planning orthodontic treatment: 3D occlusogram; Bone biology.
Practice: Patients assignment and “Initial Records” appointment required to diagnose and develop a customized treatment plan. Typodont: clinical case preparation
Homework: Study analysis and diagnosis of the clinical cases.

Lectures:
Practice on the patient:
Self-learning:
CFU
3 The third series of meetings
4-5 days
Theory: Homework presentation and discussion; Treatment plan: orthopedic and orthodontic treatment ; Biomechanics: dental movements ; straight wire technique and Damon Philosophy.
Practice: Banding and bonding.

Lectures:
Self-learning:
CFU
4 The fourth series of meetings
4-5 days
Theory: Homework presentation and discussion; Functional appliances ; Periodontal relations.
Practice: Records analysis collection. The fourth series of meetings
4-5 days

Lectures:
Self-learning:
CFU
5 The fifth series of meetings
4-5 days
Theory: Homework presentation and discussion ; developing problem lists, treatment objectives (solutions), sequential treatment plans and alternative treatment plans. Oral surgery. Master thesis assignment.
Practice: Clinical work on patients.

Lectures:
Practice on the patient:
Self-learning:
CFU
6 The sixth series of meetings
Theory: 4-5 days
Practice: 4-5 days
Theory: Progress records ; Adult patient; TMJ.
Practice: Clinical work on patients.
New patients appointments.

Theory: Lectures:
Self-learning:
CFU
Practice:Lectures:
Practice on the patient:
Self-learning:
CFU
7 The seventh series of meetings
4-5 days
Theory: Study analysis and diagnosis of the new clinical cases ; Progress ; Lingual orthodontics ; Maxillo-facial surgery Progress master thesis. Presentation and discussion on clinical cases by participants.

8 The eight series of meetings
4-5 days
Theory: Treatment plan and discussion new patients; Progress ; Aligners ; TMJ and orthodontics. Progress master thesis

Lectures:
Practice on the patient:
laboratory work:
Self-learning: .
CFU
Tygodnie kliniczne
1 Orthodontics and dento-facial orthopaedics: preparatory theoretical and clinical course.
Lectures:
Practice on the patient:
Self-learning: .
CFU
2 Etiology
4-5 days
Theory:
• Growth and development
• Gnathology and TMJ function and dysfunction Posture
• Genotype and Phenotype
• Dental Anomalies
• Injuries
• Syndroms
Practice:
• Personal tools check: Pliers and wires
• Case history material
• Cephalometric tracing material

Lectures:
Practice on the patient:
Self-learning: .
CFU
3 Diagnosis
4-5 days
Theory:
• Medical history and clinical findings
• Diagnostic imaging methods
• Radiographs, EMG,RMI CBTC
• Polisonnography
Practice:
• Records exercise
• Cephalometry
• CBCT reading
• Stabilometry and postural rehabilitation platform.
Laboratory:
• Dental casts
• Articulators

Lectures:
Practice on the patient:
Self-learning: .
CFU
4 Problems list
4-5 days
Theory:
• Dental-alveolar discrepancies
• Dental anomalies (Missing teeth, supernumerary teeth, eruption disturbances)
• Scheletal problems (sagittal, vertical and transversal plane)
• Disfunctions (oral breathing and sleep apnea, bruxism, TMJ, Postural problems)
Practice:
• Diagnosis and cases discussions

Lectures:
Practice on the patient:
Self-learning: .
CFU
5 Treatment plan
4-5 days
Theory:
• When, where, how
-Problems list
-One phase treatment
-Two phase treatment
-Treatment timing
Practice:
• Treatment plan and clinical cases presentation (ppt)

Lectures:
Practice on the patient:
Self-learning: .
CFU
6 Therapy: different philosophy working on children or adult patients
4-5 days
Theory:
• Orthopedic devices
• Bondi-Andreasen
• Bionator
• Fraenkel
• Orthodontics appliances
-Biomechanics
• Periodontal relation
• Oral surgery relation
• TMJ relation
Practice:
• Brackets and arch wires
• Typodont
• Laboratory
-Orthopedic devices

Lectures:
Practice on the patient:
Self-learning: .
CFU
7 Therapy: different philosophy working on children or adult patients: Aesthetic…
4-5 days
Theory:
• Orthodontics appliances
-Biomechanics
• Periodontal relation
• Prosthetic relation
• TMJ relation
Practice:
• Brackets and archwires
• Typodont
• Laboratory
-Plates
-Articulators

Lectures:
Practice on the patient:
Self-learning: .
CFU
8 Therapy: different philosophy working on children or adult patients: Aesthetic…
4-5 days
Theory:
• Invisible orthodontics – Lingual orthodontics, Biomechanics, clear aligners
Practice:
• Brackets and arch wires
• Typodont
Laboratory:
• Plates

Lectures:
Practice on the patient:
Self-learning: .
CFU
9 Therapy
4-5 days
Clinical cases discussion
• Diagnosis
• Treatment plan
• Therapy

Lectures:
Practice on the patient:
Self-learning: .
CFU
10 Laboratory
4-5 days
Theory:
• Fixed and removable appliances:An Overall View of the Different Laboratory Procedures
-Advantages
-Disavantages
-Construction procedures
Practice:
• Dental casts
• Plates
• Expanders
• Distal jet Herbst

Lectures:
Practice on the patient:
Self-learning: .
CFU
11 Clinical procedures
4-5 days
Theory:
• Clinics
• Diagnostic tools
• Instruments
• Appointments calendar
• Treatment phases
Practice:
• Patients selection
• Records collection
• Diagnosis and treatment plan
-Discussion
-Progress
-Finishing
-Finish records
-Archive

Lectures:
Practice on the patient:
Self-learning: .
CFU
12 Surgery: the piezoelectric device
4-5 days
Oral surgery
• Supernumerary teeth
• Impacted teeth
• Implants and miniscrewsMaxillo-facial surgery
Congenital craniofacial malformations
Aesthetic

Lectures:
Practice on the patient:
Self-learning: .
CFU
13 TMJ surgery
4-5 days
Lectures:
Practice on the patient:
Self-learning: .
CFU
14 RF (Radio Frequency)
4-5 days
Lectures:
Practice on the patient:
Self-learning: .
CFU

 

Cały program studiów jest otoczony zindywidualizowaną opieką nad grupą, a do dyspozycji są wszyscy pracownicy uniwersytetu, co daje doskonały kontakt z wykładowcami.
Zajęcia kliniczne organizowane są indywidualnie do potrzeb, możliwości i zainteresowań każdego z uczestników. Istnieje możliwość indywidualnej pomocy w przygotowywaniu przypadków i dokumentacji,
koniecznych do ukończenia studiów.
Organizator studiów zastrzega sobie możliwość modyfikacji programu – niniejszy opis nie stanowi oferty handlowej w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Przez cały okres trwania studiów jest prowadzona opieka i pomoc ze strony DenCo – co do koordynacji terminów i potrzebnej dokumentacji oraz materiałów, a także pomoc w rezerwacji, hotelu, dojazdów itd.
Jako, że studia odbywają się w pięknie położonej Sienie w samym sercu przepięknej Toskanii istnieje
możliwość organizacji wyjazdu z osobami towarzyszącymi.