Plan studiów

Program studiów ułożony jest przez doświadczony zespół praktyków, a specjalnie dla polskiej grupy zajęcia są prowadzone w języku angielskim oraz mają dodatkowe moduły zajęć teoretycznych i praktycznych pozwalających na uzupełnienie wiedzy koniecznej do ukończenia studiów. Studia są również dostępne dla lekarzy, którzy nie zdawali LEP-u. Zajęcia kliniczne organizowane są indywidualnie do potrzeb, możliwości i zainteresowań każdego z uczestników. Zajęcia teoretyczno-praktyczne są prowadzone w małych grupach we Włoszech na terenie uniwersytetu w Sienie oraz opcjonalnie w Polsce – część zajęć teoretycznych. Dodatkowo jest możliwość rozszerzania programu studiów o uczestnictwo – oglądanie zabiegów „live”.

Master di II Livello in Prosthodontics, Esthetic & Digital Dentistry
1 2 days Opening.

Introduction and review of current and modern prosthodontics treatment.

Methods and materials. Contemporary treatment planning including patients expectations, esthetics demands, function.
Indications and contraindications to basic prosthodontics (when to use veneers, partial crowns, full crowns, post&core, where are the limits of extractions, bridges or implants). Collecting datas for best treatment planning. Diagnostic models, X-rays,CB/CT, mock-up, wax-up.
Crowns, post&core etc.
Analyzing data and choosing the proper method for each treatment plan.
Treatment sequences : endo first, perio first, orto first etc.

2 2 days Mastering in digital dental photography
3 2 days Indirect restorations.

Inlays, onlays, overlays and table tops. Indications & contraindications.How to establish the proper occlusal table. Preparation. Dentin hybridization and cervical margin elevation on vital and endodontically treated teeth restored with indirect partial restoration. Proper impressions. Introduction to single tooth optical impressions ( creek etc). material choosing ( different ceramics materials). Cementation technique – different possibilities of modern resin cements ( classical or self-etching resin cements). Biomaterial data on new products.
More demanding clinical cases involving anterior & posterior restorations.
The mock-up technique: a clinical tool to previsualize the final result and perform minimally invasive preparations on anterior and posterior teeth
The 3-step technique: laminate veneers and additional ceramic and resin composite restorations.
Luting materials and procedures: overview of the literature and clinical protocols.

4 2-3 days Workshops:

    Participants will perform several steps:

  • Preparation of posterior indirect restorations: inlays, onlays, overlays and table tops.
  • The mock-up technique: minimally invasive preparations on anterior and posterior teeth
  • The 3-step technique: laminate veneers and additional ceramic and resin composite restorations.
  • Luting materials and procedures: clinical protocols.
5 2 days Endodontic treatment of abutments.
6 2 days Workshops:

Endodontic treatment of abutments.

7 2 days Build-up of natural tooth abutments.
8 2 days Workshops:

Build-up of natural tooth abutments.

9 2 days The finishing line in full crowns: vertical and horizontal preparations.
The choice of restorative materials: overview of all-ceramic materials (feldspathic ceramic, lithium disilicate, zirconia). Layered vs monolithic restorations.
10 2 days Digital smile design and virtual esthetic setup with personal computers and I-Pad; Digital dental photography

Workshops:

Full crowns: vertical and horizontal preparations.

11 2 days The treatment plan in implant-supported prosthodontics: from single restorations to full-arch rehabilitations.
Management of soft tissues around implants.
12 3 days The management of soft tissues around natural and implants abutments.

Digital, mixed and conventional workflows.
State of the art and future developments. Intraoral and laboratory scanners: related materials and systems.

Workshops:
during practical workshops students will be able to work with digital scanners comparing the quality and their user-friendly approach.

13 2 days The state of the art and future developments in removable prosthodontics
14 2 days Occlusion on natural teeth and implants: overview of the literature and clinical
15 EXAMS

 

Cały program studiów jest otoczony zindywidualizowaną opieką nad grupą, a do dyspozycji są wszyscy pracownicy uniwersytetu, co daje doskonały kontakt z wykładowcami.
Zajęcia kliniczne organizowane są indywidualnie do potrzeb, możliwości i zainteresowań każdego z uczestników. Istnieje możliwość indywidualnej pomocy w przygotowywaniu przypadków i dokumentacji,
koniecznych do ukończenia studiów.
Organizator studiów zastrzega sobie możliwość modyfikacji programu – niniejszy opis nie stanowi oferty handlowej w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Przez cały okres trwania studiów jest prowadzona opieka i pomoc ze strony DenCo – co do koordynacji terminów i potrzebnej dokumentacji oraz materiałów, a także pomoc w rezerwacji, hotelu, dojazdów itd.
Jako, że studia odbywają się w pięknie położonej Sienie w samym sercu przepięknej Toskanii istnieje możliwość organizacji wyjazdu z osobami towarzyszącymi.