Q&A

Od kiedy prowadzone są studia w Sienie?

Studia Master prowadzone są od 1990 roku. Obecnie jest to już czwarta edycja przygotowana dla studentów z Polski, gdzie zajęcia są prowadzone w języku angielskim.

Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

Zajęcia rozpoczynają się na przełomie roku.
Master in Periodontology i Master in Implantology – listopad/grudzień
Master in Ortodontics i Master in Prosthodontics – styczeń/luty

Jak często odbywają się zjazdy?

Zgodnie z planem zajęć poszczególnych studiów (dostępny w zakładce przy każdym z kierunków studiów).
W zależności od programu poszczególnych studiów:

 • ortodoncja co 4 tygodnie,
 • implantologia i periodontologia co 4-6 tygodni,
 • protetyka co 6-8 tygodni.

Cały plan uwzględnia oczywiście sezon wakacyjny oraz święta we Włoszech i w Polsce.

Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia na kursy?

Aplikacje są przyjmowane do czasu zamknięcia list, decyduje kolejność zgłoszeń.
Ze względu na wysokie wymagania stawiane studentom, zwykle aplikacji jest przyjmowanych dużo więcej, natomiast weryfikację i kwalifikację uzyskuje ok 45% aplikacji.

Jakie dokumenty należy przesłać (czy potrzebne są też certyfikaty ze szkoleń)?

Podstawowym materiałem do złożenia aplikacji jest:

 • CV w języku angielskim (w formie otwartego pliku word/pages),
 • skan kolorowy oryginału dyplomu.

CV powinno zawierać szczegółowe informacje o studencie:

 • rok skończenia szkoły średniej (matura), rodzaj szkoły, nazwa i miejsce
 • data rozpoczęcia i ukończenia studiów medycznych, szkoła i miejsce
 • przebieg studiów ze szczególnym uwzględnieniem aktywności naukowej (koła naukowe, organizacje studenckie itd.)
 • przebieg kariery zawodowej i naukowej po ukończeniu studiów (staże, doktoraty, kursy i konferencje, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych spotkań naukowych) – nie wymagane jest przesyłanie certyfikatów z poszczególnych spotkań, szkoleń etc.

CV powinno również zawierać kilka zdań o tym dlaczego składa się aplikacje na te studia i czego się oczekuje od tych studiów (może to być w formie cover letter).

Jeśli kwalifikacja przebiegnie pomyślnie, w dalszej części kwalifikacji osoby, które dostały się na studia składają:

 • kopię dowodu tożsamości,
 • prawa wykonywania zawodu,
 • numeru identyfikacji podatkowej (NIP), która świadczy o rezydencji podatkowej w Polsce.
Jakie wymagania należy spełnić?

Jednym z wymogów jest 5-cio letni staż pracy, czyli studia powinny być ukończone do 2009 roku.
Studia Master są przeznaczone dla lekarzy którzy mają minimalnie 5 letni lub dłuższy staż pracy. Indywidualnie mogą być również rozpatrywane kandydatury studentów z mniejszym (ale nie mniejszym niż 3-letni) stażem pracy.

Na jakim poziomie trzeba znać język angielski?

Zajęcia odbywają się w języku angielskim, praktyczna znajomość języka zawodowego (medycznego) oraz komunikacja w tym języku jest konieczna.
Również język angielski obowiązuje podczas zdawania egzaminów czy prezentacji egzaminacyjnych.
Nie są wymagane egzaminy z języka angielskiego ani formalne dokumenty potwierdzające znajomość języka czyt. certyfikaty, dyplomy etc.

Jakie są szczegółowe plany zajęć?

Na stronie podane są ogólne informacje z zaznaczeniem zagadnień, które będą poruszane.
Programy studiów są zindywidualizowane i w trakcie dopasowywane do poziomu uczestników, jak i potrzeb, które będą zgłaszali oraz posiadanej wiedzy przez grupę tzn. kolejność poszczególnych modułów może również ulec zmianie.

Jak długo trwają poszczególne studia?

Od 14 do 24 m-cy, w zależności od przerw urlopowych, świąt i terminów zjazdów.

Czy firma pomaga zorganizować noclegi, przeloty, transfery etc?

Tak. Każda grupa ma oddelegowaną osobę, która pomaga w organizacji logistyki dotarcia na miejsce i zakwaterowania. Firma współpracuje z hotelami, dlatego jesteśmy w stanie zaoferować Państwu atrakcyjne zakwaterowanie w pobliżu uczelni w bardzo dobrych warunkach i konkurencyjnej cenie. W przypadku organizacji logistyki przez Państwa możemy również być pomocni w organizacji np. dojazdów czy transferów na miejscu. Pomagamy również w organizacji czasu wolnego, a także czasu dla osób towarzyszących.

Czy za studia można płacić w ratach?

Jest taka możliwość. Indywidualne rozpatrywanie takich wniosków jest możliwe u studentów, którzy dostali się na studia, wpłacili połowę opłaty za studia i złożyli wniosek o rozłożenie na raty pozostałej opłaty. Każdorazowo jest przygotowywany indywidualny plan spłat pozostałej części opłat, zależnej od całej kwoty oraz czasu trwania studiów.

Czy w trakcie studiów pojawiają się dodatkowe koszty (np. za materiały kliniczne)?

Ceny podane za studia zawierają już wszystkie opłaty ponoszone przez studenta w związku z samymi studiami. Jeżeli powstaje nowa ustawa senatu uczelni à propos dodatkowych opłat egzaminacyjnych itd., studenci są niezwłocznie informowani.
Jedyne dodatkowe koszty są związane z wydaniem zaświadczenia po egzaminie oraz ozdobnego dyplomu ukończenia studiów. Obecnie są to koszty znaczków skarbowych 4×16 Euro oraz koszt ozdobnego pergaminowego dyplomu 89 Euro (opłaty te mogą nieznacznie ulec zmianie, jeśli senat podejmie taką decyzję).

Czy pobierane są dodatkowe opłaty, np. za technika?

Studia nie przewidują takiej potrzeby, prace wykonywane we Włoszech są opłacane przez włoskich pacjentów.

Jaka część zajęć odbywa się w Polsce, a jaka we Włoszech?

Ogólnie można powiedzieć, że w przypadku protetyki 60% we Włoszech, a 40% w Polsce, ale jest to różne dla każdego roku, zależy to od dostępności prowadzących dla sesji organizowanych w Polsce.
W przypadku implantologii, periodontologii i ortodoncji spotkania odbywają się tylko we Włoszech.